Impresum

“Mamine priče” je knjiga za decu od najranijeg detinjstva do mlađeg školskog uzrasta.

Okupila je divan tim žena i rezultat je neverovatne energije.


Tehnički detalji knjige:

Tvrda korica
Format: 22×22 cm
Broj strana: 56


IMPRESUM

Ana Jovanović
MAMINE PRIČE
Prvo izdanje, Beograd, 2019.

Grafička priprema i ilustracije
Tatjana Trajković

Lektura
Jovana Džambić

Urednik izdanja
Svetomir Jovanović

Štampa
Milannina DOO

Izdavač
Krojač DOO

CIP Katalogizacija NBS, Beograd
821.163.41-93

ISBN 978-86-901022-0-4

COBISS.SR-ID 276080908

+381 (0)69 11 654 09

Krojač DOO
Kej oslobođenja 29
Beograd, Zemun 11080